Tým pro mládež Jeseník

Hned několika cílů se podařilo v roce 2018 dosáhnout prostřednictvím činnosti Týmu pro mládež. Za zmínku stojí především realizace probačního programu pro mladistvé pachatele, zavádění Cochemských principů do praxe k usnadnění průběhu rozvodových a rozchodových řízení před soudem. Velká část aktivit Týmu pro mládež se týkala oblasti školství. Díky projektu Městského úřadu Jeseník, pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany děti, se v roce 2018 podařilo realizovat tři setkání na témata rizikového chování dětí. Jednalo se o téma záškoláctví, kyberšikana, a průběh trestního řízení a rizikové sexuální chování před 15. rokem. K tématům postupně vznikají metodiky pro spolupracující instituce a videa
pro žáky škol. Zpestřením aktivit byl také říjnový výjezd školních metodiků prevence na Krajskou konferenci primární prevence v Olomouci. Od podzimu se rovněž spustila soutěž Právo pro každý den, prostřednictvím které se žáci 8. a 9. tříd seznámí s trestně-právní problematikou. Soutěž vyvrcholí na přelomu května a června roku 2019, kdy proběhne okresní kolo soutěže.

I v roce 2019 budou členové Týmu pro mládež plánovat aktivity v oblasti školství, o jejich
konkrétní podobě budeme čtenáře informovat. Za rok 2018 všem pedagogům děkujeme za
jejich zájem a zapojení se a těšíme se na spolupráci v novém roce!

Mgr. Karolína Petřeková
koordinátorka Týmu pro mládež Jeseník