Seznam seminářů

Seznam seminářů ŠPV ke stažení Seznam seminářů ŠPV 31.8.2018

Číslo školeníNázev školení, hodinová dotace, obsahJméno lektoraTermín
1Práce s předsudky na českých školách, 16 hod.:Mgr. Andrea Preissová krejčí PhD.24.4. a 27.4.2017
8:00-16:00 hod. po oba dny Učebna Gymnázia Jeseník
2Vliv odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost žáků, 8 hod.:PhDr. Jitka Plischke Ph.D. a PhDr. Jaroslava Ševčíková17.10.2018 8:00 - 16:00
3Seminář Úvod do krizové intervence. Možnosti a limity práce s člověkem v krizi, 5 hod.:Mgr. Gabriela Mahrová11.5.2018
13:00 - 17:00
4Kurz Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání, 8 hod.:Mgr. Soňa Coufalová, Mgr. Miroslav Raindl20.6.2017
8:00 - 16:30 hod.
Učebna Gymnázia Jeseník
5Osobnostně - sociální kurz, 30 hod.:Mgr. Michal Růžička PhD., Mgr. Lenka Šrejberová28.2.2018 13:00 - 18:30,
1.3.2018 8:00 - 18:30,
2.3.2018 8:00 - 18:30
Patolda (Marek Psotka, Hlucholazská 157, Mikulovice 790 84)
6Komunikační schopnosti a prezentační dovednosti učitele, 4 hod.:Doc. Mgr. Kateřina Vitásková PhD.9.11.2017 14:00-17:30
Učebna Gymnázia Jeseník
7Práce s kulturní odlišností v české škole, 8 hod.:Mgr. Miluše Hutyrová PhD.leden - červen 2019
8:00 - 16:00 hod.
8Rozvoj kompetencí v českém jazyce u žáků z jazykového prostředí ovlivněného romštinou, 8 hod.:Mgr. Miluše Hutyrová PhD.leden - červen 2019
8:00 - 16:00 hod.
9Seminář Jak provádět u ohrožených dětí detekci a intervenci, 4 hod.:Mgr. Jitka Pospíšilová9.4.2018 14:00 - 17:30
učebna Gymnázia Jeseník
10Kurz Proč inkluzivní vzdělávání? Principy, efektivní metody a právní rámec vzdělávání žáků, 8 hod.:PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.21.11.2018
8:00 - 16:00 hod.
11Kurz Heterogenita skupiny a klima třídy, 8 hod.:Mgr. Martin Dominik Polínek PhD.9.10.2017 8:00-15:30
Učebna Gymnázia Jeseník