Seminář: „Žák v současném inkluzivním vzdělávání, školní tělesné výchově“, 17.9.2019, Olomouc

Pozvánka k účasti na aktivitě v projektu IKAP

Seminář se bude věnovat problematice aplikovaných pohybových aktivit – tělesné výchovy v inkluzivním vzdělávání, problematice inkluze na SOŠ a významu, důležitosti dechových a kompenzačních cvičení!