Prevence rizikového sexuálního chování v kontextu základního vzdělávání

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., akreditované zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, ve spolupráci s Gymnáziem Jeseník, vás zvou na akreditovanou konferenci Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání, která se bude konat 6. června 2019 13.00 – 17.00 hod, v budově Gymnázia Jeseník

Konference je zaměřena na aktuální odborné poznatky k tématům, která ukládá RVP jako prevenci rizikového chování a výchovu zdravých postojů v otázkách sexuality, a je stavěna jako příspìvek k „sexuální výchově”. Propojuje mezioborové poznatky medicíny a syndromu rizikového chování dospívajících se zákonitostmi osobnostního vývoje a se zkušenostmi z poradenství.

Pozvánka ke stažení zde:

Prevence rizikového sexuálního chování – Jeseník 2019-page-002