Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy – 15.11.2018

 

Obsah semináře:
– co je Aspergerův syndrom, typické projevy, dílčími oslabení
– jednotlivé diagnostické kategorie, specifika chování, typická symptomatika
– silné a slabé stránky související s diagnózou, s prognózou, výchovnými možnostmi a prioritami péče

Lektor: PaedDr. Věra Čadilová

Občerstvení bude zajištěno