Nové přístupy ve výuce tělocviku?…pomůže APA!

APA = aplikované pohybové aktivity (pohybové aktivity přizpůsobené schopnostem, zdravotnímu stavu, fyzické i psychické kondici). Regionální centrum APA projektu IKAP Olomoucký kraj se zabývá podporou a vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti pohybových aktivit, tělesné výchovy. Svou činnost realizuje v základních úrovních:
1. Semináře na vybraných CKP, SŠ na daná témata viz Seznam témat.
2. Tvorba a realizace IVP v TV a přímá podpora pedagogických pracovníků, dětí, žáků a
studentů v jednotkách TV při jeho aplikaci.
3. Přímá podpora pedagogických pracovníků v jednotkách TV v problematice aktivního
zapojení všech dětí, žáků a studentů na školách dle jejich požadavků.
4. Poradenská činnost v PPP, SPC Olomouckého kraje

Pokud vaše žáky nebaví tělocvik, často se omlouvají a vás už nenapadá čím je k pravidelnému pohybu přivést, můžete vybírat z těchto seminářů: Atletika ve školní tělesné výchově + modifikace pro žáky s různou úrovní schopností a motorických dovedností. (praxe), Gymnastika ve školní tělesné výchově + modifikace. (praxe), Kondiční cvičení ve školní tělesné výchově + modifikace. (praxe), Úpolové hry a cvičení ve školní tělesné
výchově + modifikace. (praxe), Méně známé míčové hry ve školní tělesné výchově + modifikace. (praxe), Pohybové hry ve školní tělesné výchově + modifikace. (praxe)

Pokud máte ve vaší škole děti, které mají speciální vzdělávací potřeby, nebo je trápí civilizační či jiná chronická onemocnění, která jim brání v zapojení do běžné tělesné výchovy, mohly by vás zajímat tyto semináře: Zdravotní cvičení ve školní tělesné výchově – zdravotní tělesná výchova. (teorie/praxe), Cvičení s rehabilitačními prvky ve školní tělesné výchově. (praxe), Prevence obezity a dalších civilizačních chorob. (teorie/praxe),
Psychomotorické hry v TV. (praxe)

Máte-li ve škole nadšené pedagogy, kteří by se rádi dozvěděli něco nového a prohloubili své znalosti, mohly by se vám líbit následující semináře: Žák v současné tělesné výchově, legislativa, možnosti poradenství, psychomotorický vývoj dětí a mládeže. (teorie), Práce se zpětnou vazbou a zážitkovou pedagogikou TV. (teorie/praxe), Postoje dětí a žáků ke spolužákům se speciálními vzdělávacími potřebami – Paralympijský školní den / pÁPÁ
hrátky. (praxe)

Chcete-li zpestřit program na škole v přírodě či lyžařském výcviku, mohly by se vám líbit semináře na téma letních a zimních outdorových aktivit, kde získáte nápady na nové hry, místa k výletům či způsoby, jak děti lépe učit lyžovat.
Pokud se vám některé téma líbilo, neváhejte kontaktovat odborníky centra APA.
Kontakty a veškeré další informace naleznete zde:
https://www.ikap.cz/regionalni-centrum-apa

Nabídka nejbližších seminářů na Jesenicku:
„Pohybové hry ve školní tělesné výchově + modifikace“ (praxe) Pozvánka 17.1.2019, Jeseník
„Lyžování pro všechny“ (praxe) Pozvánka, 29,1,2019, Kouty nad Desnou