Nabídka semináře od ČOSIV – „Jak předcházet problémovému chování žáků“

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání Vás srdečně zve na seminář „Jak předcházet problémovému chování žáků“. Podrobnější informace naleznete v pozvánce ZDE.

ČOSIV podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.