MŠMT – Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období 9. – 12. měsíc 2019

Cílem rozvojového programu je dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti se změnou financování regionálního školství.

Příjem žádostí:
do 19. června 2019.

Příjemci podpory:
Kraj.
Hlavní město Praha.
Právnické osoby vykonávající činnost základní, střední školy a konzervatoře, jejich zřizovateli jsou kraje, obce a svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:
Dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti se změnou financování regionálního školství, kdy školy budou realizovat výuku organizovanou v souladu s Nařízením vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu.

Forma a výše podpory:
Zvýšení limitu přepočteného počtu pedagogických pracovníků školy na období 9. – 12. měsíc 2019 nad původní limit stanovený krajem.

Specifika a omezení:
Předpokládaný celkový limit přepočteného počtu pedagogických pracovníků k 30. 9. 2019 – bude uveden předpokládaný celkový limit přepočteného počtu pedagogických pracovníků školy. Tento limit je dán součtem limitu přepočteného počtu pedagogických pracovníků stanovených krajským normativem na rok 2019 a zvýšeného limitu přepočteného počtu pedagogických pracovníků v souvislosti s nárůstem výkonů na období 9. – 12. měsíc 2019.

Podrobné informace naleznete ZDE