Memorandum o spolupráci

Cíl našeho projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník, což je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, naplňujeme tím, že podporujeme spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Lokální aktéři tak jsou nejen pravidelně informováni o dílčích výstupech, ale podílejí se na jejich tvorbě a připomínkování.

Hlavním přínosem realizace MAP bude vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.

Podporu vzájemné spolupráce zapojovaní partneři deklarují podpisem Memorandum o spolupráci MAP ORP Jeseník při realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník“.

Průběžně aktualizujeme tabulku spolupracujících organizací a aktivně spolupracujících aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let v ORP Jeseník.