Kontakt

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník
IČ: 00302724
ISDS: vhwbwm9
tel.: +420-584 498 111
fax: +420-584 498 482
e-mail: posta@mujes.cz
El. podatelna: podatelna@mujes.cz

Ing. Markéta Bartáková
Vedoucí projektu
„MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník“
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000083

Město Jeseník
tel.: +420 737 113 618
e-mail: ma.bartakova@gmail.com

opvvv-logo