Aktuality projektu

 

Brožurka shrnující projekt MAP

Rozhodli jsme se náš projekt MAP zakončit opravdu slavnostně a nadělit si jako dárek krásnou brožurku, která bilancuje vše, co se nám povedlo. Nahlédněte i Vy a dozvíte se trochu teorie o tvorbě plánu, ale také spoustu informací o tom, jaká místa jsme navštívili, co jsme se naučili a dozvěděli. Přejeme příjemné čtení! 

MAP_brožura Jeseník

 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Jeseník je dokončen

S radostí oznamujeme, že jsme s Vaší pomocí společně dokončili finální verzi dokumentu Místní akční plán pro ORP Jeseník.

Tento dokument máte nyní možnost připomínkovat do pátku 24.2.2018, a to přes formulář pro sběr připomínek.

MAP bude projednán a schválen na jednání Kulatého stolu dne 26.2.2018. Pozvánku naleznete v kalendáři (zde).

 


Aktualizovaný Strategický rámec MAP pro ORP Jeseník

Aktuální verzi Strategického rámce MAP pro ORP Jeseník zveřejňujeme zde.
 

Napsali o nás

v měsíčníku NAŠE MĚSTO na str. 5: https://www.jesenik.org/storage/user-108/module-1761/12_jesenik_2017-15118862510phpdbamsc.pdf

 


Aktualizace Strategického rámce MAP pro ORP Jeseník

V průběhu měsíce října budeme v projektu MAP ORP Jeseník aktualizovat Strategický rámec MAP pro ORP Jeseník. Aktualizace se bude týkat zejména jeho části Investiční priority – seznam projektových záměrů.  Soulad Vašich projektových záměrů s Místním akčním plánem vzdělávání je podmínkou při podávání žádostí o dotaci (např. výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. – A5 Investice do vzdělávání IROP, která bude vyhlášena v listopadu).

Pokud tedy máte zájem upravit Váš projektový záměr, či přidat záměr úplně nový, pošlete své požadavky na emailovou adresu martina.fafilkova@seznam.cz , a to do středy 18.10.2017. 

Následně bude aktualizovaný Strategický rámec schvalovat Řídící výbor projektu MAP.

Doposud schválený Strategický rámec MAP naleznete zde http://www.zs-jeseniky.cz/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-orp-jesenik-2/aktuality-projektu/

Váš záměr prosím vyspecifikujte dle vzoru: Vzor

 


Analytická část MAP ORP Jeseník

V projektu MAP ORP Jeseník byla dokončena Analytická část včetně přílohové části. S jejím obsahem se můžete seznámit zde. Připomínky k dokumentu zasílejte na email helena.machova@mujes.cz

Analytická část MAP pro ORP Jeseník_verze 2.0
Přílohová část MAP pro ORP Jeseník_verze 1.0


Strategický rámec MAP pro ORP Jeseník

Na svém 2. jednání dne 24.11.2016 schválil Řídící výbor projektu  Strategický rámec MAP pro ORP Jeseník. S dokumentem se můžete seznámit zde.


Strategický rámec MAP pro ORP Jeseník

V současné době prochází fází připomínkování „Strategický rámec MAP pro ORP Jeseník“. Jedná se o pracovní verzi priorit, cílů a aktivit, která je otevřena k připomínkování nejširší veřejnosti. Své připomínky prosím zasílejte na email ma.bartakova@gmail.com.


Z 1. jednání Řídícího výboru MAP dne 7.6.2016 vzešel návrh vize a dlouhodobých priorit:

Vize:

Kvalitní vzdělávací systém přispívající k prosperitě regionu a spokojenosti všech zúčastněných aktérů.

Toto je pracovní verze vize, které je otevřena k připomínkování nejširší veřejnosti. Své připomínky prosím zasílejte na email ma.bartakova@gmail.com.

Návrh dlouhodobých priorit: 

  1. Kvalitní lidské zdroje
  2. Rozvoj spolupráce a posilování partnerství
  3. Rozvoj infrastruktury školských zařízení, materiální zázemí

Toto je návrh priorit, který je otevřen k připomínkování nejširší veřejnosti. Své připomínky prosím zasílejte na email ma.bartakova@gmail.com.


 

opvvv-logo