MAP II – Soutěž „OČIMA NAŠICH DĚTÍ“, listopad 2019 / duben 2020

Cíl akce je, aby žáci získali větší kulturní povědomí o obci / městě a podpořil se tak patriotismus. V rámci této aktivity každá škola obdrží cca 3-4 knihy s regionální tématikou a žáci vytvoří obrázek, veršík či prózu k významnému místu charakterizující jejich obec/ město. Soutěž není omezena – mohou tvořit děti MŠ i žáci všech ročníků ZŠ jednotlivě nebo ve skupinkách. Následně budou práce odevzdány do Střediska volného času DUHA, kde budou vyhodnoceny a z nejlepších prací vznikne okresní sborník / kalendář zahrnující nejzdařilejší výtvarnou práci ke každé obci/ městu. Nejzdařilejší práce budou také oceněny a vystaveny v Centru společných aktivit Jeseník.