Jak předcházet chybám ve výchově dětí, sociální potřeby dnešních dětí, aby se cítily šťastné

Realizační tým projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II Vás srdečně zve na seminář Jak předcházet chybám ve výchově dětí, sociální potřeby dnešních dětí, aby se cítily šťastné.

Lektoruje PhDr. Jan Svoboda

Seminář pro rodiče, který se uskuteční v prostorách budovy MěÚ Jeseník, ul. Karla Čapka 1147/10, zasedací místnost, v pátek 14. 6. 2019 od 15:00. Přihlásit se můžete přes formulář nebo e-mail: zsjesenik@gmail.com.