Zajímavé odkazy

Právo na rodiče: http://www.pravonarodice.cz/

Inkluze v praxi: http://www.inkluzevpraxi.cz/

On-line mapa dostupných služeb rané péče: https://ranapece.vcasnapomocdetem.cz/

Projekt E-bezpečí: https://www.e-bezpeci.cz/

Rodiče za inkluzi: http://www.rodicezainkluzi.cz/

Férová škola:  http://www.ferovaskola.cz/uvod

Registr poskytovatelů sociálních služeb:
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1470055561640_1

Právo na dětství: http://www.pravonadetstvi.cz/

Informační portál Šance dětem:
 
Nenech to být – internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR
https://www.nntb.cz/