Místní plán inkluze

Realizační tým projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník aktivně spolupracoval s Agenturou pro sociální začleňování při zpracování dokumentu „Místní plán inkluze Jesenicko 2017 – 2020“. Naším cílem bylo zajištění souladu dvou důležitých koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání, tzv. MAP a MPI. MPI vznikal ve spolupráci všech škol v ORP Jeseník.

 • Dále byli zapojeni:
  • Město Jeseník
  • Oddělení školství Městského úřadu Jeseník
  • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník
  • Oddělení cestovního ruchu Městského úřadu Jeseník
  • Člověk v tísni, o.p.s.
  • Darmoděj z.ú.
  • Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje a HZS Olomouckého kraje
 • Dalšími organizacemi, které se na zpracování plánu podílely, jsou:
  • Poradna pro rodinu Jeseník
  • Výchovný ústav Žulová
  • Kobylá nad Vidnavkou
  • Duhové děti Vlčice z.s.
  • Eurotopia Opava o.p.s (centrum Jeseník)
  • EDUART, Maltézská pomoc o.p.s. (centrum Jeseník) a další.

Pro informaci širší veřejnosti zde MPI uveřejňujeme: