Místní plán inkluze

Realizační tým projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník aktivně spolupracoval s Agenturou pro sociální začleňování při zpracování dokumentu „Místní plán inkluze Jesenicko 2017 – 2020“. Naším cílem bylo zajištění souladu dvou důležitých koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání, tzv. MAP a MPI. MPI vznikal ve spolupráci všech škol v ORP Jeseník. Dále byli zapojeni: Město Jeseník, Oddělení školství Městského úřadu Jeseník, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník, Oddělení cestovního ruchu Městského úřadu Jeseník, Člověk v tísni, o.p.s., Darmoděj z.ú., Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje a HZS Olomouckého kraje. Dalšími organizacemi, které se na zpracování plánu podílely, jsou Poradna pro rodinu Jeseník, Výchovný ústav Žulová, Kobylá nad Vidnavkou, Duhové děti Vlčice z.s., Eurotopia Opava o.p.s (centrum Jeseník), EDUART, Maltézská pomoc o.p.s. (centrum Jeseník) a další. Pro informaci širší veřejnosti zde MPI uveřejňujeme. 

MPI ZDE