Kdo může pomoci

Síť spolupracujících subjektů v oblasti inkluzivního vzdělávání – kontakty

Město Jeseník
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Kontakt: telefon: 584 498 111, posta@mujes.cz
www.jesenik.org

Město Zlaté Hory
nám. Svobody 80, 793 70 Zlaté Hory
Kontakty: telefon 584 425 126, mesto@zlatehory.cz
www.zlatehory.cz

Město Javorník
nám. Svobody 134, 790 70 Zlaté Hory
Kontakty: telefon 584 440 144, podatelna@mujavornik.cz
www.mestojavornik.cz

Policie ČR – územní odbor Jeseník
Moravská 780/4, 790 14 Jeseník
Kontakty: spojovatelka – 974 766 111, sekretariát – 974 773 550, je.uo.sekretariat@pcr.cz
www.policie.cz

Probační a mediační služba
Nábřežní 290/20, 790 01 Jeseník – Bukovice
Kontakty: telefon 584 459 418, 734 362 936, rpopelkova@pms.justice.cz
www.pmscr.cz

Střediska výchovné péče, MŠMT ČR
SVP Dobrá Vyhlídka, Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk
Telefony: 583 284 011, 778 445 825, 778 445 826
Emaily: svp.vedouci@dds-spk.cz, svp.psycholog@dds-spk.cz, svp.etoped@dds-spk.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSPOD)
Karla Čapka 1147, 790 01 Jeseník
Kontakty: telefon 584 498 460, kristyna.michalkova@mujes.cz
http://www.mujes.cz

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová
Komenského 154, 790 65 Žulová
Kontakty:  584 437 164, 584 437 077, vuzulova@seznam.cz
http://www.vuzulova.cz

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje
Kontakty na ředitelství, zřizovatele, jednotlivá pracoviště PPP a SPC na http://ppp-olomouc.cz/kontakty
Pracoviště Jeseník
Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
Kontakty: 584 411 829, 724 161 963, pppor@jes.cz
www.ppp-jesenik.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník
Priessnitzova 405, 790 01 Jeseník
Kontakty:       584 401 116, 584 414 124, 702 017 429
Filip Haltmar  rediteldd@jesenik.com
http://detskydomov.jesenik.com

Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda
Černá Voda 1, 790 54 Černá Voda
Kontakty: 584 444 052, deti.cernavoda@jes.cz
https://plus.google.com/105099210066558570330/about?hl=cs

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub Jeseník
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
Kontakty: 605 790 980, info@jine-deti.cz

DROM, romské středisko, Brno
Bratislavská 41, 602 00 Brno
Kontakty: 545 211 576, drom@drom.cz
www.drom.cz

Co nabízí Terénní programy a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

 

Terénní programy
Pracovníci terénních programů poskytují poradenství, podporu a pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci.

 

S čím terénní pracovníci mohou pomoci?

– Poskytnou sociální a právní poradenství.
– Dlouhodobě podpoří při řešení dluhů.
– Pomohou při prosazování práv a oprávněných zájmů.
– Doprovodí na jednání na úřadech.
– Pomohou s listinami (vysvětlí obsah listin, pomohou se sepsáním žádostí apod.).
– Asistují při vyřizování dávek sociální péče a podpory.
– Podpoří při aktivním řešení vlastní situace.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Pracovníci poskytují poradenství, podporu a pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci.

S čím terénní pracovníci mohou pomoci?
– Poskytnou sociální a právní poradenství.
– Pomohou při řešení dluhů (exekuce, oddlužení, …).
– Podpoří při vyřizování sociálních dávek.
– Doprovodí na jednání na úřadech.
– Pomohou s rodinným rozpočtem.
– Podpoří při hledání lepšího bydlení.
– Pomohou při hledání zaměstnání, problémech v práci.
– Poradí při problémech dětí ve škole i doma.
– Podpoří ve vzdělávání dětí.
– Pomohou při hledání zaměstnání, problémech v práci.

 

Poskytovatel

Lokalita

Boétheia – společenství křesťanské pomoci
Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi
ORP Jeseník
Seifertova 689/7,
Jeseník 790 01
Bc. Yvona Wrožynová, DiS.
Telefon: 584 411 684
ad.ubytovna@seznam.cz
www.boetheia.eu
Člověk v tísni, o.p.s. – Terénní programy
Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ostružná, Lipová-lázně, Bělá pod Pradědem, Jeseník, Česká Ves, Písečná, Mikulovice, Supíkovice a Velké Kunětice.

 

Pokud bude zájemce o služby z jiné obce, může se na pracovníky rovněž obrátit. Ke schůzce ale bude muset dojít v některé ze jmenovaných obcí v terénu, nebo v jesenické kanceláři.

Pobočka Olomouc
kancelář:K. Čapka 1147,
790 01 Jeseník
Jan Fukala
Telefon: 777 787 973
jan.fukala@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz
Darmoděj o.s. – Kontaktní centrum

ORP Jeseník

28. října 885,
Jeseník 790 01
Soňa Rozborilová
Telefon: 744 424 560
k-centrum@darmodej.cz
www.darmodej.cz
Darmoděj o.s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 4.lístek
Volnočasové aktivity pro děti a mládež, preventivní programy
ORP Jeseník
Dukelská 1047, Jeseník 790 01 Kontaktní osoba:
Pavel Rotter
Telefon: 774 416 504
4.listek@darmodej.cz
Darmoděj o.s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Javornicko, Žulovsko
17. Listopadu 460, 790 70 Javorník

Vápenná 118,
790 64 Vápenná

Kontaktní osoba:
Bc. Jarmila Šimčíková
Telefon: 608 760 169
sas@darmodej.cz, simcikova@darmodej.cz
Domov Sněženka Jeseník, p.o. – Domov pro osoby se ZP
Týdenní stacionář
Olomoucký kraj
Moravská 814/2, Jeseník 790 01 Mgr. Lenka Kožoušková
Telefon: 584 411 106, 605 705 125
reditelka@domovsnezenka.cz
www.domovsnezenka.cz
Ester z.s. – Terénní program
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Azylové domy
Terénní programy – Vidnavsko, Žulovsko, Javornicko

 

SAS – Javornicko, Žulovsko

Školní 73, 790 70 Javorník u Jeseníku Eva Svobodová, Abraham Staněk, Michaela Matoušová
Telefon: 584 440 141, 584 440 211, ester.zalesi@seznam.cz
www.esterzalesi.eu
Charita Javorník – Denní stacionář Šimon (7 – 50 let)
ORP Jeseník (svoz Jesenicko, Zlatohorsko)
Seifertova 915
Jeseník 790 01
Marta Nosková
Telefon: 584 401 270
stacionar.simon@charita.cz
www.javornik.charita.cz
Středisko volného času DUHA Jeseník – výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ, zájmové kroužky, letní tábory
ORP Jeseník
Průchodní 154
Jeseník 790 01
Mgr. Vladislava Fačevicová
Telefon: 584 401 262, 736 232 109
duhajes@volny.cz, reditelka.duhajes@volny.cz
www.duhajes.cz
Mateřské centrum Krteček – volnočasové aktivity pro těhotné matky a rodiny s dětmi
ORP Jeseník
Zámecké náměstí 2,
Jeseník 790 01
Alena Řehová, Radka Trunečková
Telefon: 774 140 375, 774 628 845
krtecek.jesenik@seznam.cz
www.krtecekjesenik.cz
Mateřské a rodinné centrum FLEK
ORP Jeseník
Městské kulturní středisko Javorník,
Nádražní 160,
Javorník 790 70
MgA. Zdeňka Morávková PhD.
Telefon: 608 567 092
www.facebook.com/materskecentrumflek
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, o.p.s. – Středisko integračních aktivit (nevidomí a slabozrací od 15 let)
ORP Jeseník
Tovární 234,
Jeseník 790 01
Iva Malá
Telefon: 584 412 697, 736 671 586
jesenik-odbocka@sons.cz
Slezská diakonie – MATANA Krnov, raná péče
ORP Jeseník
Hlubčická 9,
Krnov 794 01
Bc. Svatava Olejková, Bc. Šárka Gaudková
Telefon: 731 191 868, 737 702 896
ranapece@sdk.cz
www.slezskadiakonie.cz
Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Jeseník
ORP Jeseník
Dukelská 436,
Jeseník 790 01
Bc. Jana Kotková, DiS.
Telefon: 584 414 035, 731 447 453
ppr.jesenik@ssp-ol.cz
ssp-ol.cz
Středisko rané péče Olomouc – Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením
ORP Jeseník
U Botanické zahrady 282/4,
Olomouc 779 00
Telefon: 774 734 035
olomouc2@ranapece.cz
www.ranapece.cz