IKAP- Pozvánka na konferenci Design fair 9.10.2019

Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou stránku navrhovaného předmětu či systému. Vyžaduje proto jak technické, tak výtvarné schopnosti a znalosti a v současné době úzce souvisí také s propagací a reklamou. Problematika designu je dnes nedílnou součástí aktivit všech resortů a organizací, proto se tato problematika aktuálně dotýká i všech oblastí vzdělávání.

Vaše závazné potvrzení účasti zašlete na adresu d.karaskova@olkraj.cznejpozději však do 30. 9. 2019. Přihlášky zasílejte ve tvaru: název školy, jméno, příjmení, titul a emailová adresa účastníka. Počet účastníků školy není omezen. Doporučujeme účast jak zástupcům managementu školy, tak řadových učitelům.

Poslední část programu – workshopy škol – je určena i žákům základním škol. V případě, že by některá ZŠ měla zájem o účast žáků na odpoledních workshopech, kontaktujte prosím administrátorku projektu p. Karáskovou na emailu d.karaskova@olkraj.cz.