Dokončili jsme Agregovaný popis potřeb škol v území MAP

K aktivitám našeho projektu patří také pomoc školám regionu se zpracováním vlastní koncepce, strategického plánu. Zapojení škol do procesu plánování a podpora jejich vedení v tomto procesu považujeme za velmi důležité, protože má takto každá škola možnost ujasnit si, kam by se chtěla posunout nejen v oblasti investic, ale také v tzv. měkkých aktivitách, tedy výchovně-vzdělávacích, personálních apod.

Proto jsme v uplynulých měsících s každou školou tvořili popis jejich pokroku, tedy co proběhlo dobře, v čem byla škola úspěšná, v čem by se mohla zlepšit a v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit. Výsledkem je zpracovaný popis potřeb každé školy, na kterém je pak možno stavět při plánování do budoucna. Ze všech výstupů jsme pak dohromady vytvořili Agregovaný popis potřeb škol našeho regionu. V našem projektu pak zajistíme přenos reálných potřeb ze škol do vzdělávacího plánu (MAP – místní akční plán) v území.

Scházíme se, společně se domlouváme a společně plánujeme tu nejlepší cestu v oblasti vzdělávání na Jesenicku. A to je MAP.